Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την χρήση των cookies

Η Πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και με τη χρήση των cookies περιγράφεται παρακάτω.

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση www.amitamotion.gr προσφέρεται προς χρήση από την εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA–COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», που εδρεύει επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ελλάδα (εφεξής η «Εταιρεία»), μέλος του ομίλου εταιρειών Coca‑Cola HBC της εταιρείας Coca-Cola HBC AG (εφεξής «Coca Cola HBC» / «ο όμιλος Coca-Cola Hellenic»), ελεγχόμενη σε τελευταίο βαθμό από την εταιρία «Coca Cola HBC AG».

Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «Εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της/συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.amitamotion.gr και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

Ø Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ø Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των δεδομένων που συλλέγονται

Ø Πολιτική χρήσης των Cookies

Ø Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων.

Ø Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ø Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Ø Πως θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την χρήση των Cookies

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή αποκαλύπτοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντάς σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας και παρέχοντάς σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω e-mail τα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Υποκείμενο των δεδομένων

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

Σκοποί της συλλογής/επεξεργασίας

Αιτιολόγηση της συλλογής/επεξεργασίας

Επισκέπτης της σελίδας μας

διεύθυνση IP, όνομα χώρου, έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας και λειτουργικό σύστημα, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού

για την μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, τον μέσο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που επισκεφθήκατε

έννομο συμφέρον για να μετρήσουμε τη χρήση και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας

για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας, για την υποβολή της έγκυρης συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες, καθώς και για την κατακύρωση των δώρων σε περίπτωση ανάδειξής σας ως νικητών

για να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά το αίτημά σας πριν προβούμε στη σύναψη σύμβασης

Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης

Καταναλωτής

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ληφθεί από τον καταναλωτή

Για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών έχετε ζητήσει από εμάς


Για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της μεταξύ μας σύμβασης

Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου τα οποία ελήφθησαν από τον καταναλωτή

Για να απαντάμε σε αναφερόμενα προβλήματα σχετικά με προϊόντα ή σε ερωτήσεις που λαμβάνουμε στην τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση

έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίζουμε την ικανοποίηση των πελατών μας

Αιτών Εργασία

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία/προϋπηρεσία και εκπαίδευση, τα οποία ελήφθησαν από τον αιτούντα εργασία

Διαχείριση των υποψηφίων, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

έννομο συμφέρον να αξιολογήσουμε την αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί μας

Όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς / την εταιρεία σας, εάν δεν μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την αιτούμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντίθετα, για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων για τις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή/σχέση που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα σας ενημερώνουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Πολιτική για την χρήση των Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Cookies Απόδοσης (Performance Cookies)

Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα.

_ga, _gid Το μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο πελάτη που ανατίθεται σε κάθε επισκέπτη – αυτό θα είναι μοναδικό για τον κάθε ένα από εσάς

Τεχνικά Cookies (Technical Cookies)

Τα τεχνικά Cookies χρησιμοποιούνται για την σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα τεχνικά cookies, αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας ή τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

Διακρίνονται σε cookies του φυλλομετρητή (browser cookies) και cookies της σύνδεσης (session cookies), τα οποία διασφαλίζουν ότι η Ιστοσελίδα λειτουργεί ορθά:

  • Cookies ανάλυσης, τα οποία είναι τεχνικά cookies, όταν χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρήσουν και να αναλύσουν συνολικά των αριθμό των χρηστών και τη συμπεριφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,

· Cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν την παραμετροποίηση της ιστοσελίδας σύμφωνα με διάφορες επιλογές του χρήστη (π.χ. γλώσσα κοκ), για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών.

cookieconsent_status: Cookiebot Cookie consent status

motion_session: Session cookie. System use.

XSRF-TOKEN: Token cookie. Security of Functionality related

Cookies Τρίτων (Third Party Cookies)

Κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα, οι φυλλομετρητές των χρηστών (web browser) μπορεί να δέχονται cookies τρίτων.

Τα cookies τρίτων εγκαθίστανται από ιστοσελίδα διαφορετική από αυτήν στην οποία περιηγείται ο χρήστης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων ονομάτων χώρου), τα οποία βρίσκονται σε εξυπηρετητές υπολογιστών (computer servers) διαφορετικούς από αυτούς που φιλοξενούν την ιστοσελίδα, στην οποία περιηγούνται.

Κατωτέρω θα βρείτε τη λίστα των cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα:

  • ga: Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Google Analytics για να διακρίνει τους χρήστες

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω / ενεργοποιήσω τα cookie s;

Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, καθώς και μέσω του εργαλείου/μηχανισμού ρύθμισης και αποδοχής των cookies που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορείτε να μεταβείτε στις επιλογές Εργαλεία /Επιλογές Internet / Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης στις προσδοκίες σας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις cookies που έχετε επιλέξει.

Ορισμένα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που θα αναλύει τις πολιτικές απορρήτου της ιστοσελίδας και θα επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τις ανάγκες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές είναι γνωστές ως "P3P" (Πλατφόρμα Προτιμήσεων Απορρήτου).

Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τυχόν cookies που έχουν εγκατασταθεί στο φάκελο των cookies του προγράμματος περιήγησής σας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

· Ανοίξτε τo "Windows Explorer"

· Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" στη γραμμή εργαλείων

· Πληκτρολογήστε "cookie" στο πλαίσιο αναζήτησης για "Φάκελοι και αρχεία"

· Επιλέξτε "Ο υπολογιστής μου" στο πλαίσιο "Look In"

· Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση τώρα" Κάντε διπλό κλικ στους φακέλους που βρέθηκαν

· "Επιλέξτε" οποιοδήποτε αρχείο cookie

· Πατήστε το κουμπί "Διαγραφή" στο πληκτρολόγιό σας

Αν δεν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer, τότε θα πρέπει να επιλέξετε "cookies" στη λειτουργία "Βοήθεια" για πληροφορίες σχετικά με το πού θα βρείτε το φάκελο των cookies.

Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαβιβασθούν σε ένα Κέντρο δεδομένων που φιλοξενείται στην Ολλανδία, από το Microsoft Azure[KC(1] , και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να δοθούν στο προσωπικό μας που εργάζεται εκτός Ολλανδίας και σε τρίτους, στους επιχειρηματικούς εταίρους, στους κυβερνητικούς φορείς και στις αρχές επιβολής του νόμου, διαδόχους της επιχείρησής μας και προμηθευτές μας οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι οποίοι ενεργούν για εμας για τους σκοπούς και με βάση τις αιτιολογίες που παρατίθενται σε αυτήν την πολιτική.

Κατηγορίες των αποδεκτών

Σκοπός της κοινής χρήσης [CB2]

εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών οποιαδήποτε θυγατρικής / συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC που εμπλέκεται από εμάς στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή ζητήσατε από εμάς για τους προαναφερόμενους σκοπούς

εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

συνεργάτης της επιχείρησής μας

εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

κυβερνητικοί φορείς

εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσής μας

αρχές επιβολής του νόμου

εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσής μας

τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη δραστηριότητά μας/επιχείρησή μας και οι προμηθευτές μας

εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

υπηρεσίες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, φορείς πρόληψης της απάτης, εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

Καταπολέμηση της δωροδοκίας, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρώσεις, υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, πιστωτικός έλεγχος και έλεγχος κατά της απάτης

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμφωνείτε με την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά τα ανωτέρω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Δεδομένου ότι ο όμιλος Coca-Cola Hellenic λειτουργεί σε πολλές χώρες, τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από το προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός της Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ό, τι στην Ε.Ε. Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα είχαν εάν παρέμεναν εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τον/-ους συμφωνηθέντα/-ημένους σκοπό/σκοπούς).

Ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ' ουσίαν ισοδύναμες προστασίες με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ). Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά είτε θα προβούμε στη μεταφορά, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες μεταφορές χωρίς τις εν λόγω διατυπώσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας", εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη ευρισκόμενα εκτός Ε.Ε. στα οποία θα μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται δεδομένα, εκτελούν και παραδίδουν εντολές και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας. Μπορούμε επίσης να αποστείλουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία/ αίτημα μας επιδόθηκε.

Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, πωλήσουμε ή διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή ιδιοκτήτες μας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρήστες ηλικίας 15 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτή τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς τους χειριστές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

Η Εταιρεία διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Η Εταιρεία δεν πρέπει να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία καθιερώνει μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Η Εταιρεία πρέπει να αιτιολογεί τις προϋποθέσεις και λόγους διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία κανικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

• Δικαστικές διαφορές

• Διερεύνηση ατυχημάτων

• Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας

• Κανονιστικές απαιτήσεις

• Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων .

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Coca Cola HBC AG και η Εταιρεία χρησιμοποιούν εύλογα μέτρα για να προστατευτούν από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας". Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση αυτή που βασίστηκε στη συνάινεσή σας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας".

Καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλοντας σχετικό αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με γραφεία στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 210 6475600, Αριθμός Fax: +30 210 6475628, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: complaints@dpa.gr. Στοχεία για τις εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/σχόλια σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DataProtectionOffice@cchellenic.com . Οι ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με την Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies είναι ευπρόσδεκτες.

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε υποβάλετε το αίτημά σας ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DataProtectionOffice@cchellenic.com .

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ενημερώνουμε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 τουλάχιστον ημέρες μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.